Cookie beleid

DeKweker erkent het belang van de privésfeer. Door te bestellen via de website staat de koper aan deKweker uitdrukkelijk toe om over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.